Bodi zdrava domovina,

mili moj slovenski kraj!

Ti prekrasna, ti edina,

Meni zemeljski si raj!

Tuje šege, tuja ljudstva,

so prijat’li, bratje ne,

slava le, slovensko čustvo

srce moje veseli.

Primi celo, zemlja mila,

primi srce moje v dar,

da bi vedno mati bila,

nepozabljena nikdar!