Plakat (pdf)

next button

Molitvena ura za domovino 

next button

Devetdnevnica molitve pred dnevom državnosti

next button

Molitev za domovino - za osnovnošolce

next button

Danes je osmi dan devetdnevnice molitve pred dnevom državnosti

23.06.2018

Kulturna kriza in kriza okolja vodita k iskanju novih rešitev in navad. Kopičenje gmotnih dobrin in užitkov ne more osmisliti in razveseliti človeških src, če se niso pripravljena odreši temu, kar jim ponuja trg. Skrb za okolje postaja vse bolj široka in ne obsega le znanstvenih podatkov ter preprečevanja okoljskih tveganj. Ljudje se moramo spraviti s samimi seboj, biti solidarni z bližnjimi in vzpostaviti ravnovesje z vsemi živimi bitji ter z Bogom. Tako bi morala okoljska vzgoja voditi k duhovnosti in odkrivati Skrivnost, v kateri je mogoče utemeljiti etiko in spremenjen odnos do okolja. Le z vzgojo trdnih vrlin je mogoče pričakovati osebno zavezanost za ekološko ravnanje. Ponovna uporaba stvari, namesto, da se jih hitro odkrižamo, je lahko dejanje ljubezni, ki izraža naše dostojanstvo. Različni ljudje in skupnosti morejo vzgajati k drugačnemu odnosu do okolja: šola, sredstva obveščanja, kateheza, razni krožki. Temeljna pa je vzgoja v družini, kjer se naučimo spoštljivega odnosa do okolja, ki je Božji dar in prostor naše rasti v človeškosti. Politika in razna društva pa se morajo truditi za ozaveščanje. Prav tako tudi Cerkev, ki lahko s svojim oznanjevanjem veča občutljivost in odgovornost za zdravo okolje. S tem je povezana tudi estetska vzgoja, da se mladi ljudje učijo čuta za lepo in ne pristanejo na porabniško izkoriščanje stvari mimo vsake lepote in skladnosti. Ko se množijo pritiski na naravo in ljudje le težko najdemo odgovorni odnos do vsega, kar nas obdaja, nas te krizne razmere pritiskajo k globokemu notranjemu spreobrnjenju. Krščanska duhovnost ni v svojem jedru svetobežna. Po stvarjenju sveta, po učlovečenju in vstajenju Božjega Sina ter prihodu Svetega Duha v Cerkev in stvarstvo, Bog daje bogastvo milosti, v katerem duhovnost ni ločena od telesa in sveta, temveč živi z njim v povezavi vsega, kar nas obkroža. Zato je bistveno za krščansko življenje, da smo varuhi Božjih del na zemlji. Prav je da vidimo napake in krivice, ki smo jih storili okolju in naravi, zato se moramo z njim spraviti in priznati, da smo žalili Božje stvarstvo. Ta odločitev ne more biti samo pri posameznikih, ampak mora vključevati kar najbolj širok krog ljudi. Potrebne so mreže občestev, možne zaveze in skupen nastop, da bo prišlo do trajnih sprememb v odnosu do okolja. Spreobrnjenje mora biti celovito, vključevati mora hvaležnost in zastonjskost, priznanje, da je svet dar Očetove ljubezni za nas, obenem pa mora biti tudi jasno kesanje nad storjenimi krivicami in ravnodušnostjo ter odločen sklep za poboljšanje. Ekološko spreobrnjenje bo v nas poglobilo odnos do sebe in našega dostojanstva ter nas odprlo za ponižno sprejemanje narave, ki nam je zaupana. S tem bomo še bolj jasno odkrili, da vsaka stvar nosi odsev Božjega stvarjenja, zlasti pa še človek, ki je ustvarjen po njegovi podobi, da bi razvijal in urejal svet, ki mu je zaupan. Kar se dogaja pri čudežu evharistije, bi se moralo nadaljevati tudi v spreminjanju in prečiščenju našega odnosa do stvarstva. Tako se bomo tudi v njem našli kot doma in na druge gledali skozi bratstvo, ki nam je podarjeno. Iz spremenjenega odnosa do stvarstva bi se moralo roditi življenje, ki bo bolj skromno v uporabi sredstev in bolj bogato v doživljanju vsega bogastva, ki nam ga daje. Krščanska duhovnost bi se morala pokazati kot alternativa potrošniškemu hlastanju po dobrinah ter užitkih in njihovemu odmetavanju. Nenehno naraščanje porabniških možnosti raztresa srca ljudi, da so s tem preveč zaposleni, mislijo, kaj se bodo oblekli, s kakšnim avtomobilom se vozili, kaj bodo jedli in kam potovali. To zasičeno mišljenja pa ovira preprost pogled, da bi cenili vsako stvar in trenutek, ki nam je dan, da ga živimo v vsej polnosti. Krščanska duhovnost nas bo morala zopet učiti zmernosti in veselja v majhnih stvareh. Tako se bomo zahvaljevali za priložnosti, ki so nam ponujene in se ne oklepali dobrin, ki jih ne potrebujemo. Zmernost, če jo živimo svobodno, nas osvobaja. Zmernost omogoča, da delimo dobrine s tistimi, ki jih nimajo, obenem pa je tudi koristna za zdravje našega telesa. Namesto umetnih zadovoljstev in tesnobe ter utrujenosti, ki jih ponuja današnje potrošništvo, se bodo odprla drugačna zadovoljstva, da se bomo veselili skupnosti bratov , služenja, uresničevanja različnih darov, narave, duhovnosti in molitve. Za srečo je potrebno, da se znamo omejiti v nekaterih potrebah, ki nas omamljajo in hromijo življenje. Ljudje tudi ne moremo zoreti v svoji človeškosti, če nismo spravljeni s seboj. Samo celovite osebe morejo tudi odgovorno in dejavno delovati v odnosu do okolja. Bolj, ko živimo svoje življenje kot dar, bolj tudi vključujemo v to svoje telo, hrano, stanovanje in tudi okolje. Za darove se moramo pogosto zahvaljevati in slaviti Stvarnika z vsem stvarstvom, kot nam je pokazal sveti Frančišek.

preberi več

Dan molitve in posta 2018

Za letošnje geslo, že osmega dne molitve in posta za domovino pred Dnevom državnosti, je bilo v Cankarjevem letu izbrano geslo: »Prijatelj, globlje poglej!« (Ivan Cankar, Bela krizantema). Ivan Cankar je v Beli krizantemi spregovori o človeškem srcu in vesti, o napuhu in ošabnosti, o sovraštvu, preziranju in obsojanju, o zavisti in pokvarjenosti, o besedah brez ljubezni in pameti, o tem, da svoje prepričanje lahko prodamo za velik kos kruha. Sprašuje se: kaj je »pozitivna ideja«. Smo poklicani, da za vsako ceno sledimo »naprednim« in »pozitivnim« idejam? Je najpomembnejše biti na »pravi strani«? Mar ni najpomembnejše ostati zvest svojemu srcu, vesti in resnici? Tudi za ceno posmeha, prezira, diskretizacije, mučenja in likvidacije! Zaslužni papež Benedikt XVI, nas v svojem delu, Osvoboditi svobodo, opozarja na to, da se danes izvaja atentat na resnico, da je danes pogosto »dobro države« nad »skupnim dobrim« in s tem nad resnico. S tega vidika tudi t. i. »samostojna in neodvisna Slovenija«, še vedno in vedno znova potrebuje osvoboditev. V poganstvu je religija podrejena državi, ki je absolutna. Taka religija je »politična religija«. Za kristjane pa je absolutna resnica. Kdor ima pravo krščansko vero se povezuje s somišljeniki in si preudarno prizadeva za osvoboditev, za resnico in za zlom totalitarne države. Velika čast in milost je biti služabnik resnice, ki osvobaja. Poganski bogovi niso zgolj igračke, maske, prikupna embalaža in izvirne etikete. Za njimi stojijo demoni, ki imajo veliko in realno moč. Moč teh demonov je tako velika, da nas pred njimi lahko reši le Bog. Za doseganje določenih ciljev, je potrebno živeti krepostno. V krščanstvu poznamo tri Božje kreposti, ki so: vera, upanje in ljubezen ter štiri kardinalne človeške ali moralne kreposti: razumnost, pravičnost, srčnost in zmernost. Tudi mafijske organizacije in totalitarne države imajo svoja pravila in etiko. Kdor ta pravila prekrši, ga ne čaka nič dobrega, temveč zelo krut obračun. Premalo je poslušati leporečje tistih, ki govorijo o etiki! Potrebno se je vprašati za kakšen cilj si prizadevajo! Za kakšen cilj si prizadevam jaz? Je najvišji smisel življenja politična moč? Je za dosego tega cilja dovoljeno žrtvovati druge? Je tako žrtvovanje krepost? Ne, ni krepost in ni »napredna« ter »pozitivna« odločitev. Taki odločitvi sledi velika kazen, ki je v izključenosti iz veliko večjih dobrin in je veliko hujša od najstrašnejših mafijskih kaznovanj: odrezana ušesa in jezik, izvrtane oči, iztrgano srce, razbita glava, v črno vrečo zapakirano do neprepoznavnosti iznakaženo telo, ki je vržejo v kontejner za smeti. Je Bog veliko bolj krut, kot zloglasni voditelji mafije in najstrašnejši diktatorji? Sam se nagibam k prepričanju, da nas Bog zaradi naših grehov ne kaznuje. Bog odpušča vsak naš greh. Hudo mu je, ker z grehom uničujemo sami sebe in drvimo v pekel. Kako bi nas mogel v tej naši bedi še kaznovati? Kaznujemo se sami! Vprašati pa se je potrebno: kdo ima vrhovno avtoriteto in kdo je S(s)tvarnik? Je človek stvarnik boga ali pa je Bog vendarle in kljub trditvam S. Freuda, Stvarnik človeka? Smo še kristjani ali pa smo zapadli, kot bi rekel Rod Dreher, v »moralistično terapevtski deizem«? Temeljna zmota našega časa je, da smo Boga nadomestili s svojim razumom in s tem padli v temo, v mračni in žalostni moderni vek. Molitev je zavedanje Božje prisotnosti. Molímo za to, da bomo pred Bogom ponižni, da ne bomo pod vplivom demonov, da se za dosego ciljev ne bomo posluževali laži in zlorabljali pravnih sredstev, da bomo prepustni za Božjo svetlobo, da bomo imeli državnike, ki bodo živeli za politiko in ne od politike. Molimo, da bi znali in zmogli odpuščati. Molimo, da ne bomo delali zaradi zemeljske slave, temveč bomo vse svoje moči usmerili za doseganje Božjega kraljestva. Papež Frančišek je za naslov Apostolske spodbude o poklicanosti k svetosti v sedanjem svetu (2018), izbral besede, ki jih je Jezus izrekel v govoru na gori: »Veselite in radujte se« (Prim. Mt 5, 12). Poglejmo globlje! Premišljujmo blagre. Preberimo zelo lepo apostolsko spodbudo k svetosti! Bogdan Vidmar Pred dnevom državnosti bo od 16.6. do 24.6. potekala devetdnevnica za domovino, v kateri bomo vsako jutro ob 5.00 uri skupaj s škofi v živo molili rožni venec preko valov Radia Ognjišče. Kdor more se nam lahko pridruži v molitvi ali tudi osebno v radijski kapeli. 24 ur molitve in posta za domovino bo potekalo vljubljanski stolnici sv. Nikolaja od 20.6. od 18h do 21.6. do 18h. Sodelujete tudi z osebno molitvijo tako, da se na spletni strani www.nasadomovina.si prijavite v molitveno verigo. Molimo skupaj za našo domovino!

15.06.2018

preberi več

Naša Domovina
Sedmi dan devetdnevnice molitve pred dnevom državnosti Pospeševanje kulture solidarnosti in usmiljenja
Naša Domovina
Šesti dan devetdnevnice molitve pred dnevom državnosti Verniki pričevalci za občutljivo ljubezen

Prenos v živo

Prenos v živo od srede 20.06.2018, 18.00 do četrka 21.06.2018 18.00 ure. Sledi prenos svete maše za domovino.

Povežimo se v molitveno verigo za naš narod in Slovenijo!

Prijatelj, globlje poglej!

Molimo skupaj za domovino! Povežimo se v molitveno verigo za naš narod in Slovenijo!

Vabljeni, da s tem namenom molite najmanj 15 minut. Veriga se bo pričela 20.6.2018 ob 18:00 uri ter se nadaljevala 23.6.2018 do 18:00. S tem obrazcem se lahko vpišete za molitev v terminu, ki vam najbolj ustreza. Lahko se vpišete večkrat in izberete več 15 minutnih terminov.

Hvala za vaše sodelovanje in Bog blagoslovi našo domovino Slovenijo!

Vpišite se
Potrdi
Datum
Ime Priimek / Organizacija
Kraj
Sreda, 20. junij 2018 ob 18:00
Franc Meglič
Senično
Sreda, 20. junij 2018 ob 18:00
De Kani
Koper
Sreda, 20. junij 2018 ob 18:00
Sonja Bonča
Poljane
Sreda, 20. junij 2018 ob 18:00
Leon Kuzma
Doklezovje
Sreda, 20. junij 2018 ob 18:00
SLOVENSKI KATOLIŠKI IZOBRAŽENCI
Ljubljana
Sreda, 20. junij 2018 ob 18:00
Mojca Nuc
Planina pri Sevnici
Sreda, 20. junij 2018 ob 18:00
Mateja
Ljubljana Bežigrad
Sreda, 20. junij 2018 ob 18:00
mojca adamlje
zagorje
Sreda, 20. junij 2018 ob 18:00
Ciril Menart
Borovnica
Sreda, 20. junij 2018 ob 18:00
Matija Cencelj/SKI
Ljubljana
Sreda, 20. junij 2018 ob 18:00
Marjan Podobnik
Velike lašče
Sreda, 20. junij 2018 ob 18:00
Miha Jernejc
Ljubljana
Sreda, 20. junij 2018 ob 18:15
SLOVENSKI KATOLIŠKI IZOBRAŽENCI
Ljubljana
Sreda, 20. junij 2018 ob 18:15
Mateja
Ljubljana Bežigrad
Sreda, 20. junij 2018 ob 18:30
SLOVENSKI KATOLIŠKI IZOBRAŽENCI
LJUBLJANA
Sreda, 20. junij 2018 ob 18:30
Mateja
Ljubljana Bežigrad
Sreda, 20. junij 2018 ob 18:45
Slovenski katoliški izobraženci
Ljubljana
Sreda, 20. junij 2018 ob 19:00
Minka Cioj
Malovše
Sreda, 20. junij 2018 ob 19:00
Mateja
Ljubljana Bežigrad
Sreda, 20. junij 2018 ob 19:00
Majda Selšek
Kamnica, Dol pri LJ.
Sreda, 20. junij 2018 ob 19:00
SKUPNOST EMANUEL
Sreda, 20. junij 2018 ob 19:15
SKUPNOST EMANUEL
Sreda, 20. junij 2018 ob 19:30
Molitvena skupina Črniče
Črniče
Sreda, 20. junij 2018 ob 19:30
SKUPNOST EMANUEL
Sreda, 20. junij 2018 ob 19:45
SKUPNOST EMANUEL
Sreda, 20. junij 2018 ob 20:00
Aleša Marovt
Novo mesto
Sreda, 20. junij 2018 ob 20:00
Mirjam
Ljubljana
Sreda, 20. junij 2018 ob 20:00
Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije
Sreda, 20. junij 2018 ob 20:15
Janko Marovt
Braslovče
Sreda, 20. junij 2018 ob 20:15
Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije
Sreda, 20. junij 2018 ob 20:30
Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije
Sreda, 20. junij 2018 ob 20:30
družina Mavrel
Senožeti
Sreda, 20. junij 2018 ob 20:30
Franci Košir
Dol pri Ljubljani
Sreda, 20. junij 2018 ob 20:45
Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije
Ljubljana
Sreda, 20. junij 2018 ob 20:45
Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije
Ljubljana
Sreda, 20. junij 2018 ob 21:00
Tone Rode
Gmajnica, Komenda
Sreda, 20. junij 2018 ob 21:00
VITEZI BOŽJEGA GROBA
Ljubljana
Sreda, 20. junij 2018 ob 21:00
Štefka Bohar
Kruplivnik, Grad
Sreda, 20. junij 2018 ob 21:15
VITEZI BOŽJEGA GROBA
LJUBLJANA
Sreda, 20. junij 2018 ob 21:15
Štefka Bohar
Kruplivnik, Grad
Sreda, 20. junij 2018 ob 21:30
VITEZI BOŽJEGA GROBA
LJUBLJANA
Sreda, 20. junij 2018 ob 21:45
VITEZI BOŽJEGA GROBA
LJUBLJANA
Sreda, 20. junij 2018 ob 22:00
Martina Grajzar
Murska Sobota
Sreda, 20. junij 2018 ob 22:00
Mateja Udovič
Trebnje
Sreda, 20. junij 2018 ob 22:00
DRUŠTVO SV. MODESTA
LJUBLJANA
Sreda, 20. junij 2018 ob 22:00
Jožica Friedrich
Ljubljana
Sreda, 20. junij 2018 ob 22:15
Lucija
Suhor
Sreda, 20. junij 2018 ob 22:15
DRUŠTVO SV. MODESTA
Sreda, 20. junij 2018 ob 22:30
DRUŠTVO SV. MODESTA
LJUBLJANA
Sreda, 20. junij 2018 ob 22:45
DRUŠTVO SV. MODESTA
LJUBLJANA
Sreda, 20. junij 2018 ob 23:00
Marija Jerončič
Hruševje
Sreda, 20. junij 2018 ob 23:00
Štefka Bohar
Kruplivnik, Grad
Sreda, 20. junij 2018 ob 23:00
VOJAŠKI VIKARIAT
LJUBLJANA
Sreda, 20. junij 2018 ob 23:00
Ana Gradišar
Škocjan
Sreda, 20. junij 2018 ob 23:15
Štefka Bohar
Kruplivnik, Grad
Sreda, 20. junij 2018 ob 23:15
VOJAŠKI VIKARIAT
Sreda, 20. junij 2018 ob 23:30
Štefka Bohar
Kruplivnik, Grad
Sreda, 20. junij 2018 ob 23:30
VOJAŠKI VIKARIAT
Sreda, 20. junij 2018 ob 23:30
Neža in Gašper Govekar
Ljubljana
Sreda, 20. junij 2018 ob 23:45
Štefka Bohar
Kruplivnik, Grad
Sreda, 20. junij 2018 ob 23:45
VOJAŠKI VIKARIAT
LJUBLJANA
Sreda, 20. junij 2018 ob 24:00
NEOKATEHUMENSKE SKUPNOSTI
LJUBLJANA
Četrtek, 21. junij 2018 ob 00:00
Marija in Darja Habič
Sostro
Četrtek, 21. junij 2018 ob 00:00
Neokatehumenske skupnosti
Ljubljana
Četrtek, 21. junij 2018 ob 00:15
NEOKATEHUMENSKE SKUPNOSTI
LJUBLJANA
Četrtek, 21. junij 2018 ob 00:30
NEOKATEHUMENSKE SKUPNOSTI
LJUBLJANA
Četrtek, 21. junij 2018 ob 00:45
NEOKATEHUMENSKE SKUPNOSTI
Četrtek, 21. junij 2018 ob 01:00
MOŽJE SV. JOŽEFA
LJUBLJANA
Četrtek, 21. junij 2018 ob 01:15
MOŽJE SV. JOŽEFA
LJUBLJANA
Četrtek, 21. junij 2018 ob 01:30
MOŽJE SV. JOŽEFA
LJUBLJANA
Četrtek, 21. junij 2018 ob 01:45
MOŽJE SV. JOŽEFA
LJ.
Četrtek, 21. junij 2018 ob 02:00
MOŽJE SV. JOŽEFA
Četrtek, 21. junij 2018 ob 02:15
MOŽJE SV. JOŽEFA
LJ.
Četrtek, 21. junij 2018 ob 02:30
MOŽJE SV. JOŽEFA
LJUBLJANA
Četrtek, 21. junij 2018 ob 02:45
MOŽJE SV. JOŽEFA
Ljubljana
Četrtek, 21. junij 2018 ob 03:00
GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE
Četrtek, 21. junij 2018 ob 03:15
GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE
Četrtek, 21. junij 2018 ob 03:15
GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE
Četrtek, 21. junij 2018 ob 03:30
GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE
Četrtek, 21. junij 2018 ob 03:45
GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE
Četrtek, 21. junij 2018 ob 04:00
BOGOSLOVCI
LJUBLJANA
Četrtek, 21. junij 2018 ob 04:15
BOGOSLOVCI
LJUBLJANA
Četrtek, 21. junij 2018 ob 04:30
BOGOSLOVCI
LJUBLJANA
Četrtek, 21. junij 2018 ob 04:45
BOGOSLOVCI
LJUBLJANA
Četrtek, 21. junij 2018 ob 05:00
Mateja
Ljubljana Bežigrad
Četrtek, 21. junij 2018 ob 05:00
DELAVNICE MOLITVE IN ŽIVLJENJA
Četrtek, 21. junij 2018 ob 05:00
Vida Bregar
Medno
Četrtek, 21. junij 2018 ob 05:00
Katarina
Lj. Šentvid
Četrtek, 21. junij 2018 ob 05:00
Janja Pivk
Ljubljana
Četrtek, 21. junij 2018 ob 05:15
Vida Šušteršič Bregar
Lj.Šentvid
Četrtek, 21. junij 2018 ob 05:15
DELAVNICE MOLITVE IN ŽIVLJENJA
Četrtek, 21. junij 2018 ob 05:15
Katarina
Lj. Šentvid
Četrtek, 21. junij 2018 ob 05:15
Mateja
Ljubljana Bežigrad
Četrtek, 21. junij 2018 ob 05:30
Erika Novak
Velenje
Četrtek, 21. junij 2018 ob 05:30
DELAVNICE MOLITVE IN ŽIVLJENJA
Četrtek, 21. junij 2018 ob 05:45
DELAVNICE MOLITVE IN ŽIVLJENJA
Četrtek, 21. junij 2018 ob 06:00
Sonja Zver
Ljubljana
Četrtek, 21. junij 2018 ob 06:00
Mirjam Lindič
Ljubljana
Četrtek, 21. junij 2018 ob 06:00
Aleš Čerin
Ljubljana
Četrtek, 21. junij 2018 ob 06:00
ZDRUŽENJE SLOVENSKIH KATOLIŠKIH ZDRAVNIKOV
Četrtek, 21. junij 2018 ob 06:00
Mateja Maček
Ljubljana
Četrtek, 21. junij 2018 ob 06:00
marija
Ljubljana
Četrtek, 21. junij 2018 ob 06:00
KATOLIŠKI PRAVNIKI
Četrtek, 21. junij 2018 ob 06:15
ZDRUŽENJE SLOVENSKIH KATOLIŠKIH ZDRAVNIKOV
Četrtek, 21. junij 2018 ob 06:15
KATOLIŠKI PRAVNIKI
Četrtek, 21. junij 2018 ob 06:15
Mateja Maček
Ljubljana
Četrtek, 21. junij 2018 ob 06:15
bus 1, radijske počitnice
Ljubljana
Četrtek, 21. junij 2018 ob 06:30
Mateja Maček
Ljubljana
Četrtek, 21. junij 2018 ob 06:30
KATOLIŠKI PRAVNIKI
Četrtek, 21. junij 2018 ob 06:30
bus 2, radijske počitnice
Ljubljana
Četrtek, 21. junij 2018 ob 06:30
ZDRUŽENJE SLOVENSKIH KATOLIŠKIH ZDRAVNIKOV
Četrtek, 21. junij 2018 ob 06:45
Mateja Maček
Ljubljana
Četrtek, 21. junij 2018 ob 06:45
bus 3, radijske počitnice
Ljubljana
Četrtek, 21. junij 2018 ob 06:45
ZDRUŽENJE SLOVENSKIH KATOLIŠKIH ZDRAVNIKOV
Četrtek, 21. junij 2018 ob 06:45
KATOLIŠKI PRAVNIKI
Četrtek, 21. junij 2018 ob 07:00
bus 4, radijske počitnice
Ljubljana
Četrtek, 21. junij 2018 ob 07:00
Andrej Tušek
Selca
Četrtek, 21. junij 2018 ob 07:00
RAFAELOVA DRUŽBA
Četrtek, 21. junij 2018 ob 07:15
bus 5, radijske počitnice
Ljubljana
Četrtek, 21. junij 2018 ob 07:15
Marija Podobnik
Ljubljana Trnovo
Četrtek, 21. junij 2018 ob 07:15
RAFAELOVA DRUŽBA
Četrtek, 21. junij 2018 ob 07:15
bus 6, radijske počitnice
Ljubljana
Četrtek, 21. junij 2018 ob 07:30
RAFAELOVA DRUŽBA
Četrtek, 21. junij 2018 ob 07:30
bus 7, radijske počitnice
Ljubljana
Četrtek, 21. junij 2018 ob 07:45
RAFAELOVA DRUŽBA
Četrtek, 21. junij 2018 ob 08:00
MALTEŠKI VITEZI
Četrtek, 21. junij 2018 ob 08:00
karmeličanke
Sora
Četrtek, 21. junij 2018 ob 08:00
Šolske sestre de Notre Dame
Novo mesto
Četrtek, 21. junij 2018 ob 08:15
MALTEŠKI VITEZI
Četrtek, 21. junij 2018 ob 08:30
Polona Šergon
Lesično
Četrtek, 21. junij 2018 ob 08:45
MALTEŠKI VITEZI
Četrtek, 21. junij 2018 ob 09:00
300 udeležencev radijskih počitnic
Karlovac
Četrtek, 21. junij 2018 ob 09:00
karmeličanke
Sora
Četrtek, 21. junij 2018 ob 09:15
300 udeležencev radijskih počitnic
Karlovac
Četrtek, 21. junij 2018 ob 09:30
Medgeneracijska skupina
Ljubljana - Bežigrad
Četrtek, 21. junij 2018 ob 09:30
Medgeneracijska skupina
Ljubljana - sv. Nikolaj
Četrtek, 21. junij 2018 ob 09:30
Kristina
Četrtek, 21. junij 2018 ob 09:30
300 udeležencev radijskih počitnic
Karlovac
Četrtek, 21. junij 2018 ob 09:45
Medgeneracijska skupina
Ljublja .- Sv. Nikolaj
Četrtek, 21. junij 2018 ob 09:45
Medgeneracijska skupina
Lj. - Bežigrad
Četrtek, 21. junij 2018 ob 09:45
300 udeležencev radijskih počitnic
Karlovac
Četrtek, 21. junij 2018 ob 10:00
karmeličanke
Sora
Četrtek, 21. junij 2018 ob 10:00
Branko Gaber
Ljubljana
Četrtek, 21. junij 2018 ob 10:00
Medgeneracijska skupina
Lj. Bežigrad
Četrtek, 21. junij 2018 ob 10:00
Medgeneracijska skupina
Lj. sv. Nikolaj
Četrtek, 21. junij 2018 ob 10:00
Otroci Angelinega vrtca
Ljubljana
Četrtek, 21. junij 2018 ob 10:00
300 udeležencev radijskih počitnic
Karlovac
Četrtek, 21. junij 2018 ob 10:15
Medgeneracijska skupina
Ljubljana - Sv. Cirila in Metoda
Četrtek, 21. junij 2018 ob 10:15
Medgeneracijska skupina
Ljubljana - stolnica
Četrtek, 21. junij 2018 ob 11:00
karmeličanke
Sora
Četrtek, 21. junij 2018 ob 11:00
Jakobovi romarji
Četrtek, 21. junij 2018 ob 11:15
Jakobovi romarji
Četrtek, 21. junij 2018 ob 11:30
Jakobovi romarji
Četrtek, 21. junij 2018 ob 11:45
Jakobovi romarji
Četrtek, 21. junij 2018 ob 12:00
Miha Cerar
Lukovica
Četrtek, 21. junij 2018 ob 12:00
Marija Puc
Vipava
Četrtek, 21. junij 2018 ob 12:00
karmeličanke
Sora
Četrtek, 21. junij 2018 ob 12:00
Olga Štrus
Kresnice
Četrtek, 21. junij 2018 ob 12:00
PRIJATELJI SVETE DEŽELE
Četrtek, 21. junij 2018 ob 12:15
Olga Štrus
Kresnice
Četrtek, 21. junij 2018 ob 12:15
PRIJATELJI SVETE DEŽELE
Četrtek, 21. junij 2018 ob 12:30
PRIJATELJI SVETE DEŽELE
Četrtek, 21. junij 2018 ob 12:30
Olga Štrus
Kresnice
Četrtek, 21. junij 2018 ob 12:45
Olga Štrus
Kresnice
Četrtek, 21. junij 2018 ob 12:45
Martina Grajzar
Murska Sobota
Četrtek, 21. junij 2018 ob 12:45
PRIJATELJI SVETE DEŽELE
Četrtek, 21. junij 2018 ob 13:00
karmeličanke
Sora
Četrtek, 21. junij 2018 ob 13:00
SLOVENSKA KARITAS
Četrtek, 21. junij 2018 ob 13:15
SLOVENSKA KARITAS
Četrtek, 21. junij 2018 ob 13:15
SLOVENSKA KARITAS
Četrtek, 21. junij 2018 ob 13:30
SLOVENSKA KARITAS
Četrtek, 21. junij 2018 ob 13:45
SLOVENSKA KARITAS
Četrtek, 21. junij 2018 ob 14:00
MARIJINO DELO - GIBANJE FOKOLAROV
Četrtek, 21. junij 2018 ob 14:00
karmeličanke
Sora
Četrtek, 21. junij 2018 ob 14:15
MARIJINO DELO - GIBANJE FOKOLAROVV
Četrtek, 21. junij 2018 ob 14:30
MARIJINO DELO - GIBANJE FOKOLAROV
Četrtek, 21. junij 2018 ob 14:45
MARIJINO DELO - GIBANJE FOKOLAROV
Četrtek, 21. junij 2018 ob 15:00
Magdalena Jarc DKPS
Ljubljana
Četrtek, 21. junij 2018 ob 15:00
DRUŠTVO KATOLIŠKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE
Četrtek, 21. junij 2018 ob 15:00
karmeličanke
Sora
Četrtek, 21. junij 2018 ob 15:15
DRUŠTVO KATOLIŠKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE
Četrtek, 21. junij 2018 ob 15:30
DRUŠTVO KATOLIŠKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE
Četrtek, 21. junij 2018 ob 15:45
DRUŠTVO KATOLIŠKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE
Četrtek, 21. junij 2018 ob 16:00
karmeličanke
Sora
Četrtek, 21. junij 2018 ob 16:00
Kristina
Četrtek, 21. junij 2018 ob 16:00
SLOVENIJA V SVETU
Četrtek, 21. junij 2018 ob 16:00
Milka
Lokavec
Četrtek, 21. junij 2018 ob 16:15
SLOVENIJA V SVETU
Četrtek, 21. junij 2018 ob 16:30
SLOVENIJA V SVETU
Četrtek, 21. junij 2018 ob 16:45
SLOVENIJA V SVETU
Četrtek, 21. junij 2018 ob 17:00
karmeličanke
Sora
Četrtek, 21. junij 2018 ob 17:00
Urška
Novo mesto
Četrtek, 21. junij 2018 ob 17:00
Katarina Zupančič
Vižmarje
Četrtek, 21. junij 2018 ob 17:00
Šolske sestre de Notre Dame
Četrtek, 21. junij 2018 ob 17:00
Tone Rode
Gmajnica, Komenda
Četrtek, 21. junij 2018 ob 17:00
Mateja Maček
Ljubljana
Četrtek, 21. junij 2018 ob 17:00
Silvestra
Sostro
Četrtek, 21. junij 2018 ob 17:15
Katarina Zupančič
Vižmarje
Četrtek, 21. junij 2018 ob 17:15
Urška
Novo mesto
Četrtek, 21. junij 2018 ob 17:15
Mateja Maček
Ljubljana
Četrtek, 21. junij 2018 ob 17:15
Silvestra
Sostro
Četrtek, 21. junij 2018 ob 17:15
Tone Rode
Gmajnica, Komenda
Četrtek, 21. junij 2018 ob 17:30
Katarina Zupančič
Vižmarje
Četrtek, 21. junij 2018 ob 17:30
Mateja Maček
Ljubljana
Četrtek, 21. junij 2018 ob 17:30
Urška
Novo mesto
Četrtek, 21. junij 2018 ob 17:30
Tone Rode
Gmajnica, Komenda
Četrtek, 21. junij 2018 ob 17:30
Žilič Marta
Zg. Duplek
Četrtek, 21. junij 2018 ob 17:30
Silvestra
Sostro
Četrtek, 21. junij 2018 ob 17:45
Silvestra
Sostro
Četrtek, 21. junij 2018 ob 17:45
Urška
Novo mesto
Četrtek, 21. junij 2018 ob 17:45
Tone Rode
Gmajnica, Komenda
Četrtek, 21. junij 2018 ob 17:45
Katarina Zupančič
Vižmarje
Četrtek, 21. junij 2018 ob 17:45
Mateja Maček
Ljubljana
Četrtek, 21. junij 2018 ob 18:00
Weber drago
Kamnik
Četrtek, 21. junij 2018 ob 18:00
Katarina Zupančič
Vižmarje
Četrtek, 21. junij 2018 ob 18:00
Silvestra
Sostro
Četrtek, 21. junij 2018 ob 18:00
karmeličanke
Sora
Četrtek, 21. junij 2018 ob 18:00
Tone Rode
Gmajnica, Komenda
Četrtek, 21. junij 2018 ob 18:00
Urška
Novo mesto
Četrtek, 21. junij 2018 ob 18:00
Gregor Lesjak
Ljubljana
Četrtek, 21. junij 2018 ob 18:00
Mateja Maček
Ljubljana
Četrtek, 21. junij 2018 ob 18:00
Marija Avsenik
Ljubljana
Petek, 22. junij 2018 ob 07:00
Bogdan Vidmar
Bovec
Petek, 22. junij 2018 ob 12:45
Ambrož Demšar
Škofja Loka
Nedelja, 24. junij 2018 ob 08:15
Mirjam
Nove Jarše
prikaži časovnico

Naša Domovina

pred 1 dnevi
Danes je osmi dan devetdnevnice molitve pred ...
Kulturna kriza in kriza okolja vodita k iskanju novih rešitev in navad. Kopičenje gmotnih dobrin in užitkov ne ...
(0)
pred 2 dnevi
Sedmi dan devetdnevnice molitve pred dnevom ...
Kristjani in ljudje dobre volje smo kljub prevladujoči miselnosti brezbrižnosti poklicani pospeševati kulturo ...
(0)
pred 3 dnevi
Šesti dan devetdnevnice molitve pred dnevom ...
Jezus je povedal, da bo od ljubezni do naših bližnjih odvisna naša večna usoda. Zato je Cerkev ...
(0)
pred 4 dnevi
Včeraj ob 18. uri smo pričeli 24 ur molitve in ...
Dragi prijatelji!Molitvi in postu za domovino se lahko priključite tudi vi. Izberite si vsaj 15 minut molitve za ...
(0)
pred 4 dnevi
Peti dan devetdnevnice molitve pred dnevom ...
Zelo očitno je, da je brezbrižnost usmerjena proti življenju in ljubezni. Je individualizem in egoizem v najbolj ...
(0)
pred 5 dnevi
Molitev za domovino - za osnovnošolce
MOLITVENA URA ZA DOMOVINO»Gospod se je razvnel za svojo deželo in se usmilil svojega ljudstva. Ne boj se zemlja, ...
(0)
pred 5 dnevi
Četrti dan devetdnevnice molitve pred dnevom ...
Mnoge dejavnosti v vsakdanjem življenju se odvijajo po neki rutini, o njih navadno ne razmišljamo in se ...
(0)
pred 6 dnevi
Tretji dan devetdnevnice molitve pred dnevom ...
Brezdušnost se je naselila v širšem družbenem življenju. Z njo se srečujemo, ko gremo na urade, ...
(0)
Jun 17, 2018
Drugi dan devetdnevnice molitve pred dnevom ...
Med temeljnimi vzroki za brezbrižnost je zavračanje Boga. Ko Bog izgubi svoje mesto, se tudi človek izgubi in ne ...
(0)
Jun 15, 2018
Dan molitve in posta 2018
Za letošnje geslo, že osmega dne molitve in posta za domovino pred Dnevom državnosti, je bilo v Cankarjevem ...
(0)
Jun 15, 2018
Molitvena ura za domovino 
Čudi se poklicanosti v svobodo in ljubezen!1. Gospod, Ti si nas ustvaril, ker nas ljubiš in nam hočeš ...
(0)
Jun 15, 2018
Devetdnevnica molitve pred dnevom državnosti
Premagajmo brezbrižnostOb pripravi na praznik slovenske državnosti se želimo letos soočiti z vprašanjem ...
(0)